YoMo STEAM Challenge: Bases i criteris de valoració

.

YoMo STEAM Challenge: Bases i criteris de valoració
La participació en aquest Challenge suposa l’acceptació de les presents Bases. Davant possibles dubtes en la interpretació d’aquestes Bases prevaldrà el criteri de YoMo.

1. YoMo llança el YoMo STEAM Challenge amb l’objectiu de donar visibilitat a projectes innovadors desenvolupats per estudiants d’entre 8 i 16 anys (de tercer de primària a quart de la E.S.O) que demostrin el potencial de les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Disseny i Matemàtiques) per millorar el futur de la nostra societat, de la nostra indústria i del medi ambient.

2. La participació en el YoMo STEAM Challenge és gratuïta.

3. Els participants poden desenvolupar un nou projecte des de zero o presentar un projecte ja existent.

4. Tots els projectes hauran de respondre a un dels cinc reptes plantejats (“Els reptes”):

  • Ciència: L’alimentació del futur
  • Tecnologia: Tecnologia per al bé social (Tech4Good)
  • Enginyeria: Les ciutats del futur
  • Art i Disseny: Creativitat i disseny sostenible
  • Matemàtiques: Big data

5. Els participants han de tenir entre 8 i 16 anys el 29 de febrer de 2020.

6. Els projectes han de presentar-se abans de les 17.00 del divendres, 14 de febrer de 2020. No s’acceptaran inscripcions tardanes.

7. El concurs constarà de dues categories diferents de projectes: júnior (de tercer a sisè de primària) i sènior (de primer a quart de la E.S.O). El jurat seleccionarà un guanyadors de cada categoria per a cadascun del repetes.

8. Tots els projectes han de ser presentats ​​per un educador major d’edat. És responsabilitat de l’educador dels participants informar a YoMo de qualsevol canvi en les seves dades de contacte.

9. L’entrada es realitza només a través del formulari en línia YoMo STEAM Challenge. Els formularis d’inscripció han de completar-se amb tota la información rellevant. No s’acceptaran formularis d’inscripció incomplets.

10. No seran objecte de valoració les candidatures incompletes o que excedeixin l’extensió indicada en el formulari de participació. Aquestes candidatures seran excloses del procés de selecció. Així mateix, tampoc seran objecte de valoració aquelles candidatures que no confirmin la possibilitat d’assistir a la cerimònia de lliurament de premis i no hagin enviat signades les autoritzacions per a l’ús de la imatge de totes les persones (alumnes i professors) la imatge dels quals aparegui en qualsevol material (com a vídeo o foto) de presentació del projecte i/o acudeixin a la cerimònia de lliurament de premis en el cas que resultessin guanyadors del YoMo STEAM Challenge.

11. Es prohibeix el plagi; el projecte ha de ser el treball original dels participants. Els participants es comprometen a haver produït ells mateixos els materials i ser propietaris dels drets d’aquests. Així mateix, confirmen que els materials no infringeixin la normativa dels drets d’imatge i que compten amb l’autorització de les famílies per a la seva difusió;

12. Els participants han de poder assistir a la cerimònia de lliurament de premis del YoMo STEAM Challenge, que tindrà lloc en el marc de YoMo 2020 el 26 de febrer de 2020 si els jutges seleccionen el seu projecte (els projectes de l’equip han d’estar representats per al menys dos membres de l’equip i fins a un màxim de 30, comptant estudiants i educadors).

13. És responsabilitat de l’educador dels participants informar a YoMo de qualsevol canvi en les seves dades de contacte.

14. Les decisions dels jutges són definitives i no s’escoltaran apel·lacions ni es mantindrà correspondència relacionada amb la determinació del resultat.

15. YoMo es reserva el dret de revisar aquestes regles i regulacions en qualsevol moment. Si fos necessari fer-ho.

16. L’acceptació de les presents Bases implica la cessió de l’ús d’imatge dels tots els participants, així com de totes les persones (alumnes i professors) la imatge dels quals aparegui en qualsevol material (com a vídeo o foto) de presentació del projecte i/o acudeixin a la cerimònia de lliurament de premis en el cas que resultessin guanyadors del Challenge.