Un esdeveniment de

En col·laboració amb

Menú

 Obra Social “la Caixa”

 Obra Social “la Caixa”

Barcelona, Espanya

Marcel Invernon
minvernon@fundaciolacaixa.org
934044955
www.educaixa.com
@Educaixa / @EduCaixa_CAT

EduCaixa és un programa que engloba tota l’oferta pedagògica de l’Obra Social ”la Caixa” i és la principal eina de comunicació amb la comunitat educativa. A través de recursos, activitats i programes educatius, s’adreça a l’alumnat i el professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà amb l’objectiu de promoure el desenvolupament competencial dels més joves.

EduCaixa, davant dels nous reptes pedagògics, defineix una nova línia d’acció educativa orientada al desenvolupament integral i competencial de l’alumnat, la capacitació del professorat i la generació i transferència d’evidències educatives.