Pas 3 – Puja les dades dels teus estudiants

Instruccions per pujar les dades dels teus estudiants menors de 18 anys.

Pas 3 – Puja les dades dels teus estudiants
El pas final de registre és proporcionar-nos les dades de tots els estudiants menors de 18 anys en el teu grup.

Has de pujar les dades dels teus estudiants abans del 31 de gener de 2020.

Hauràs proporcionar totes les dades dels teus alumnes utilitzant el document Excel que et facilitarem per aquest fi.

Descarregar el document de dades de l’alumne (XLSX)

Per a cada estudiant, hauràs de proporcionar:

  • Nom i cognom
  • Data de naixement
  • Gènere
  • Si el seu pare o tutor dóna consentiment perquè assisteixin a YoMo i siguin fotografiats o filmats amb finalitats promocionals

Un cop completat, guarda i puja aquest document utilitzant el nostre servei de carga segura. No enviïs aquest arxiu per correu electrònic a l’equip de registre.

Puja el teu arxiu complert

Pas anterior: Registra els adults