Un esdeveniment de

En col·laboració amb

Presentat per

Menú

Com inscriure la teva escola

Tots els grups escolars les sol·licituds dels quals hagin estat seleccionades per assistir al YoMo hauran de completar el procés de registre que es descriu a continuació.

Com inscriure la teva escola
El registre només està obert als grups escolars que varen sol·licitar prèviament una plaça i que han rebut un codi d’accés per a reservar les seves entrades.

Quasi totes les places per a grups escolars ja estan reservades, però encara queden algunes places pels torns de tarda de dimarts i dijous (de 13:00 fins a 16:30) i pel divendres de 9:00 a 15:00. Contacta’ns per a més informació.

El procés per a registrar un grup escolar consta de tres passos:
 1. Registrar el Responsable de la Inscripció
 2. Registrar els estudiants
 3. Registrar els professors

Pas 1: Registrar el Responsable de la Inscripció

El Responsable de la Inscripció és la persona amb la que ens posarem en contacte durant el procés de registre i durant la planificació de la visita. Ell/ella serà el responsable de coordinar la visita i de garantir que tots els estudiants i els seus acompanyants estiguin registrats oficialment.

Per a registrar-se, el Responsable de la Inscripció necessitarà la sigüent informació:

 • El Codi d’Accés que va rebre de l’Equip d’Inscripció de YoMo. Aquest codi és exclusiu pel teu grup escolar, acaba amb la lletra “L” i només es pot utilitzar una vegada.
 • Les dades personals de la persona responsable de la inscripció (incloent el DNI i la data de naixement)
 • Els detalls de la teva escola (codi oficial de l’escola, direcció, número de telèfon i tipus d’escola)
 • Mitjà de transport que s’utilizarà per arribar a YoMo i hora estimada d’arribada i de sortida del grup
 • Si t’estàs plantejant venir a recollir les pulseres dels alumnes a l’oficina de registre una setmana abans de l’esdeveniment
La data límit per a registrar el Responsable de la Inscripció és divendres 21 de desembre a les 17:00h.

Pas 2: Registrar els estudiants

A partir de dilluns 3 de desembre, el Responsable de la Inscripció podrà afegir els detalls de cada estudiant que assisitirà a YoMo.

Per a registrar els estudiants, el Responsable de la Inscripció necessitarà la següent informació:

 • El Codi d’Accés que acaba amb la lletra “C” que va rebre de l’Equip d’Inscripció de YoMo. Aquest codi només podrà utilitzar-se un número determinat de vegades i només serà vàlid pel número de places obtingudes pels alumnes del teu grup escolar.
 • El nom, cognoms, gènere, data de naixement i curs de cada alumne que visitarà YoMo
 • Una confirmació que tens el consentiment dels pares o tutors legals de cada estudiant que confirmi que pot visitar YoMo.
La data límit per registrar els estudiants és divendres 21 de desembre a les 17:00h.

Obtenir el consentiment del pare o tutor legal

És necessari obtenir l’autorització del pare o tutor legal en relació als següents punts:

 1. Sortir de l’escola per assistir a YoMo
 2. Participar en totes les activitats que es realitzin durant YoMo
 3. Ser grabat en fotografies o vídeos, grabacions que GSMA podrà utilitzar per a finalitats promocionals. Tenim un protocol per a protegir tots aquells alumnes que no puguin ser fotografiats – en sereu informats quan arribeu al festival.

Hem creat un formulari de consentiment que haureu d’utilitzar al comunicar-vos amb els pares o tutors legals:

Descarrega’t el formulari de consentiment per a pares o tutors legals

Pas 3: Registra els professors i adults acompanyants

A partir de dilluns 7 de gener, el Responsable de la Inscripció podrà registrar a cada professor o adult acompanyant que visitarà YoMo amb el grup escolar.
Per a registrar els adults, el Responsable de la Inscripció necessitarà la següent informació:

 • Un Codi d’Accés que acaba amb la lletra “A” subministrat per l’Equip d’Inscripció de YoMo. Aquest codi només podrà utilitzar-se un nombre determinat de vegades i es limita al nombre de places atorgades als adults que acompanyaran el teu grup escolar.
 • El nom, cognoms, gènere, data de naixement, número de DNI, nacionalitat i número del mòbil de cada adult que acompanya el teu grup escolar
La data límit per a registrar els adults és divendres 25 de gener a les 17:00h.