Un esdeveniment de

En col·laboració amb

Menú

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (Generalitat de Catalunya)

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (Generalitat de Catalunya)

El Departament d’Educació és qui té la responsabilitat de dur a terme la política educativa de l’ensenyament no universitari. Això inclou regular els continguts dels currículums en els diferents ensenyaments, promoure la innovació del sistema educatiu, avaluar el rendiment escolar i establir mesures correctores. Així mateix, el Departament d’Educació també té l’encàrrec de dirigir i avaluar els centres públics i de coordinar l’activitat dels centres privats concertats. També planifica les places que s’ofereixen de preinscripció arreu del país, dirigeix el professorat i el personal al servei dels centres públics i finalment, impulsa la formació professional.

http://ensenyament.gencat.cat/

Barcelona, Catalunya

@educaciocat