Un esdeveniment de

En col·laboració amb

Menú

Centre de Recerca i STEAM4U (2018)

Centre de Recerca i STEAM4U (2018)

Què aporta un esdeveniment com YOMO a l’alumnat que el visita? Canvia la seva visió del mon STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)? Serveix perquè coneguin millor i potser es plantegin un futur en l’àmbit científic-tecnològic? Augmenta el seu interès per aquest àmbit? L’avaluació del YoMo pretén conèixer l’impacte del festival en les variables implicades en el “posicionament” dels i les alumnes vers l’STEM. Per fer-ho, es recullen dades sobre l’interès dels i les joves en els temes científico-tecnològics, les seves aspiracions futures, la seva identitat científico-tecnològica i la percepció de les pròpies capacitats, entre d’altres variables, quan els i les joves participen en activitats de l’àmbit STEM.

L’avaluació del YoMo es basa en el treball desenvolupat en el marc del projecte europeu STEAM4U (www.steam4u.eu), liderat pel Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte, en el que participen 7 entitats educatives tant de l’àmbit formal com no formal, té com a objectiu promoure l’equitat en l’educació científico-tecnològica. En el marc del projecte s’ha desenvolupat una col·lecció d’eines, accessibles a través de la web del projecte, per mesurar l’impacte d’activitats científico-tecnològiques en les percepcions dels i les joves sobre STEM. Al projecte també s’han desenvolupat recursos educatius fonamentats en diverses estratègies educatives perquè els i les joves millorin la seva percepció sobre les seves pròpies capacitats en aquestes àrees.

El CRECIM, l’entitat responsable de l’avaluació del YoMo, és un centre dedicat a la recerca educativa, la innovació didàctica i la prestació de serveis d’avaluació i assessorament a iniciatives educatives en l’àmbit científico-tecnològic. Dins d’aquest àmbit, les principals línies de treball del CRECIM són les relacionades amb la promoció de l’equitat educativa en disciplines científico-tecnològiques, el paper de les eines informàtiques en l’ensenyament de les ciències i l’enginyeria, el paper de la pràctica científica a l’escola, el foment de l’interès per les disciplines científico-tecnològiques i el desenvolupament de metodologies creatives tipus maker i tinkering.