Teacher Track Educator Symposium

Participa en el nostre programa adreçat a professionals de l'educació que explora la transformació digital de l'aula.

Teacher Track Educator Symposium

ANUNCI IMPORTANT: YoMo 2020 ha estat cancel·lat. Més informació.

El YoMo Educator Symposium presenta els últims recursos educatius, innovacions tècniques i programes inspiradors de tot el món.

El programa presenta conferències i xerrades des d’una perspectiva global i també una sèrie de tallers pràctics sobre les últimes innovacions tecnològiques: des de Scrtatch fins a la impressió en 3D.

Per a docents locals, la participació a YoMo i al Educator Symposium és una activitat reconeguda i inclosa en el Pla d’Aprenentatge Permanent de Departament d’Educació de Catalunya.*

Si tens preguntes sobre el Educator Symposium, comunica’t amb culturadigital@xtec.cat.

Presentat per:

Amb el suport de:

* Per a acreditar la seva participació, els docents han d’arribar al recinte de YoMo a les 15:00 (o abans) i han de participar en el programa del Educator Symposium fins a les 20:00.