Descobrim els sensors amb robots Arduino

TRESDOSÚ

Estand interactiu

La tecnologia és màgia? Descobreix el seu interior!

Què és una placa Arduino? Què és un sensor? Vine a interactuar amb sensors, guiar un robot amb llum, programar la cara d'un robot i descobrir la tecnologia que ens envolta!

Assignatures rellevants

, , ,