ConvivèncIA: #SensePrejudicisRCM

Fundació Esplai

Estand interactiu

Entrena un algoritme i reflexiona sobre els prejudicis que pateixen les persones migrants.

Els i les participants reflexionaran sobre prejudicis vinculats a persones migrants i crearan un programa de reconeixement d'expressions racistes, fent servir recursos de machine learning al núvol.

Durant el procés hauran d'entrenar els algoritmes, generant el codi per incorporar al programa que desenvolupin treballant així conceptes d'IA.

Rang d'edat

Menys de 10, 10–12, 13–14, Més de 14,

Àrea

Tecnologia i programació

Temas

Intel·ligència artificial, Programació, Tecnologia,