DiBot, programar un robot pintor en Snap4Arduino.

Fundació pel foment de la Societat del Coneixement (Citilab)

Taller

Programar i pintar amb DiBot, el robot pintor.

La primera part de l'activitat consisteix a programar un robot pintor amb Snap4Arduino, un entorn de programació per blocs dinàmic que permet treballar el pensament computacional i la robòtica.
Una vegada realitzada la programació, els participants utilitzaran el robot pintor per desenvolupar la seva creativitat, dibuixant sobre una superfície blanca

Rang d'edat

10–12, 13–14, Més de 14,

Temas

Arts, Programació, Electrònica, Enginyeria, Robòtica, Tecnologia,

Assignatures rellevants

Educació artística i Música, Tecnologia i Informàtica,