Metròpolis, les infraestructures de la ciutat

Ajuntament de Barcelona - Àrea d'Ecologia Urbanisme i mobilitat

Estand interactiu

Les infraestructures de la ciutat, què són ? Com s'organitzen ? Quins professionals intervenen ?

Recorregut per tres espais, un primer espai d’introduccíó de les infraestructures de la ciutat: la complexitat, el seu abast, el metabolisme urbà i la resiliència. En el segon espai travessem el túnel de les infraestructures, on ens aproximem a la realitat del conjunt de les infraestructures de la ciutat per sectors, en aquest espai els nois i noies poden escollir etiquetes de “professionals” que són especialistes i treballen en aquestes infraestructures. El tercer és un espai de reflexió on veiem la gran quantitat de variants que hi ha a les carreres tecnològiques i la diversitat del seu camp d’acció

Rang d'edat

13–14, Més de 14,

Temas

Enginyeria,

Assignatures rellevants