Força d'estirament

Chronojump

Quants Newtons ets capaç de fer estirant?

Els assistents estiraran una barra ancorada a terra. Amb l’ajuda del programari Chronojump es visualitzarà un gràfic amb la força que es va realitzant a cada instant.

Rang d'edat

13–14, Més de 14,

Àrea

Matemàtiques, física, geografia i altres

Temas

Energia, Matemàtiques, Física,