Un esdeveniment de

En col·laboració amb

Menu

Fes recerca! Transforma bacteris per a l'aterosclerosi

Parc Científic de Barcelona (UB)

Estand interactiu

Participa en la investigación contra la aterosclerosi

Una de les eines de la biologia molecular que ens permet estudiar les proteïnes és l'enginyeria genètica. Aquesta és la tecnologia que permet la manipulació i transferència d'ADN d'un organisme a un altre. Els investigadors ens explicaran quines eines fan servir per estudiar les proteïnes, així com la investigació que estan duent a terme amb una proteïna present en els macròfags que s'ha vist que té un paper important en els processos que desencadenen l'aterosclerosi.

Vine a fer una transformació amb el plàsmid en estudi; podràs sembrar els bacteris en plaques d'agar i posteriorment aïllar l'ADN plasmídic del cultiu bacterià.

Dilluns a l’estand #66 de 12.30h a 14.30h

Rang d'edat

13–14, 15–16,

Assignatures rellevants

Biology,

Session Times

Dilluns
Start time End time Ubicació
12:30 14:30 Show Floor